Kupec lahko v 15 dneh od dneva, ko je prejel blago, sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov. Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: servis@peter-wagner.si oz. pisno po pošti. Izjava mora biti nedvoumna, iz katere jasno izhaja, da kupec od pogodbe odstopa. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Kupec vrne blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini nemudoma oz. najkasneje v 15 dneh po obvestilu o odstopu, razen če kupec ni kriv, da je blago uničeno, pokvarjeno ali izgubljeno. V primeru odstopa od pogodbe kupec prejeti izdelek vrne po pošti na naslov prodajalca: Cesta k Tamu 6, 2000 Maribor. Kupec izdelkov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus izdelkov v obsegu, kot je to nujno.

Prodajalec si v primeru vračila blaga, ki bo umazano, poškodovano oz. bo njegova vrednost zmanjšana zaradi ravnanja kupca, ki ni bilo nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja, pridržuje pravico kupcu zaračunati stroške v višini celotnega zneska oz. v višini, ki pomeni dejansko zmanjšanje vrednosti blaga.

Prodajalec najkasneje v 14 dneh po prejemu vrnjenih izdelkov kupcu vrne že opravljena plačila.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila izdelkov. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Če je kupec neupravičeno vrnil blago, prodajalec poskrbi za hrambo blaga, kupec pa povrne nastale stroške. Kupec vrne blago v originalni embalaži skupaj s priloženo dokumentacijo.

Izjave, pripombe ali ugovore, ki se tičejo oglaševanja ali pogodbe, sporoči kupec na naslov Peter Wagner d.o.o.. Cesta k Tamu 6, 2000 Maribor ali na telefon 02/450 21 88.

Izjeme pravice do odstopa od pogodbe: Pravica do odstopa od pogodbe ni v veljavi pri pogodbah o dostavi blaga, ki je izdelano po navodilih stranke ali je nedvoumno prilagojeno osebnim zahtevam stranke. Do tega pride na primer, ko podaljšamo zadrgo ali povišamo peto.

Vzorčni obrazec za vračilo: Ta obrazec lahko tukaj

Konec pravnega pouka
Na vrh